Monday, February 11, 2008

Beautiful etchings

I just have to share with you, these wonderfully charming seasonal fashionplates, etched by Wenceslaus Hollar in England in the 1640's:
1:
2:
3:
4:

2 comments:

sarah said...

Jag tycker om att de framställer sommaren som en årstid ägnad åt att skyla sig. Vart tog den attityden vägen i det postmoderna samhället?

Kometen said...

Av 659 bloggar tycker jag den här är den mest spännande.
Angående drömmar;hus är en bra bild för människan med vind och källare m.m. De personer som uppträder i en dröm (jagad) är alla olika sidor av drömmaren.